Föreläsning och utbildning om sorg

FÖRELÄSNING OCH UTBILDNING OM SORG OCH FÖRLUST

Fyll på med kunskap och bli bättre på att hantera din egen och andras sorg


Sorg handlar om så mycket mer än dödsfall

 

Jag hjälper dig som chef och din organisation att få större kunskap om sorg och att bli bättre på att bemöta och stötta sörjande människor, antingen det är något som organisationen möter ofta eller mer sällan.

Föreläsningar om sorg och förlust

 

I mina föreläsningar pratar jag om myterna som finns kring sorg och sorgbearbetning och hur vi vanligtvis hanterar vår egen sorg. Jag förmedlar kunskap om hur vi kan vara ett stöd för andra människor i sorg genom att bemöta dem på ett bra sätt, och om vad de flesta sörjande inte vill höra. Jag pratar även om hur vi kan bearbeta sorgerna efter våra förluster på ett effektivt sätt som verkligen fungerar. Låt oss bli bättre på att prata om det som är svårt!


Nedan kan du läsa om mina olika föreläsningar och utbildningar om sorg. Vill du delta på en öppen föreläsning? Klicka på "Öppna föreläsningar"

Josefin Haraldsson föreläser och utbildar om sorg

Hur sörjer man, på riktigt?

– en föreläsning om sorg och sorgbearbetning

En förlust kan vara så mycket. Någon som dött, en separation, en livsförändring.
Förluster drabbas vi alla av och vi behöver hantera dem. Men hur gör man?

Genuin erbjuder en föreläsning med Josefin Haraldsson om hur vi kan bearbeta förluster och hur vägen till känslomässig läkning kan se ut. Förhoppningen är att du efter föreläsningen har fått nya perspektiv på sorg och fått med dig några verktyg som kan hjälpa dig att läka känslomässigt, när livet kanske inte blev som du tänkte dig.


Föreläsningen är 60 minuter lång.

 

Målgrupp: Privatpersoner med egen sorg.


 

Ovärderligt stöd – inte känslomässigt död

– en föreläsning om hur du stöttar sörjande

 

En förlust kan vara så mycket. Någon som dött, en separation, en livsförändring.
Ofta vet vi inte hur vi ska bemöta en person i sorg. Vi blir tysta, undvikande och vågar inte närma oss det jobbiga. Den huvudsakliga orsaken är att vi inte fått lära oss hur vi ska göra och är rädda för att göra fel. Många sörjande upplever ensamhet och svek när människor inte vågar ta kontakt eller kommer med uppmuntrande kommentarer när de har sorg. I nöden prövas relationen och genom att veta hur du ska agera och vad du ska säga, kan du sticka ut i mängden och förbättra din relation till den drabbade. Men hur gör man då?

 

Välkommen till en lärorik föreläsning om bemötande av sörjande, där du får konkreta tips på hur du ska agera på ett stöttande sätt!


Föreläsningen är 60 minuter lång.


Målgrupp: Privatpersoner med ambition att bli bättre medmänniskor.

 


Så stöttar du medarbetare i sorg

- och blir ett ovärderligt stöd i svåra skeden livet


Är du chef och vill bli bättre på att bemöta människor som drabbats av någon form av förlust?

En förlust kan vara så mycket mer än ett dödfall; skilsmässa, allvarlig sjukdom, en närståendes missbruk, att man utsatts för ett brott eller någon annan händelse som gör att livet inte blev som man tänkt sig.  Förluster drabbas vi alla av flera gånger i livet och de påverkar hur vi mår och presterar på jobbet, även om förlusten inte är kopplad till arbetet. Många sörjande upplever att de behandlas som pestsmittade på arbetsplatsen, vilket ökar olustkänslorna och motståndet mot att gå till jobbet.


Om du som chef eller annan ledare agerar stöttande mot medarbetare när de drabbas av olika typer av förluster, bidrar du till en medmänskligare arbetsplats med ökad psykisk hälsa och mindre sjukfrånvaro. Men hur gör man då?

Välkommen till en lärorik föreläsning om bemötande av sörjande, där du får konkreta tips på hur du ska agera på ett stöttande sätt!


Föreläsningen är 60 minuter lång.

 

Målgrupp: Chefer och andra typer av ledare

 


Utbildning/Workshop om sorg och förlust

 

Genuins utbildningar hålls i workshopformat och utgår ifrån följande teman: myter om sorg, reaktioner vid sorg, bemötande av sörjande människor och bearbetning av sorg. Vanligtvis läggs stor tyngdpunkt på att deltagarna får diskutera och resonera med varandra och dela med sig av sina egna erfarenheter. Det finns ett stort behov att prata om sorg, förluster och döden i vårt samhälle, men inte så många naturliga mötesplatser för dessa samtal. Kanske just därför brukar det vara mycket uppskattat att sätta av tid och prata med varandra om sorg. Josefin bidrar med sin kunskap och sätter fart på samtalen. Nya insikter och aha-upplevelser garanteras!

 

I utbildningen blandas föreläsning med diskussioner och övningar i mindre grupper.

 

INNEHÅLL:

- Vad sorg är, orsaker och uttryck

- Samhällets syn på sorg och myter om sorg

- Bemötande av personer i sorg alt. Hur man kan bearbeta sin sorg och bli läkt

 

Workshopen är 3 timmar lång.

 

Målgrupp: Företag, organisationer eller grupper som vill bli bättre på att hantera sorg på olika sätt.

 

Referenser:

"Jag kan verkligen rekommendera Josefin, hon hade föreläsning och samtal på vårt företag om svåra händelser i livet, sorg och sorgbearbetning. Detta gjorde hon mycket bra, tydligt och enkelt. Tack för din kunskap, engagemang och värme."

 Elisabeth Mila, Villa Arelid

 

”Jag har anlitat Josefin Haraldsson som föreläsare på temat förlustbearbetning. Med värme och professionalitet ledde hon föreläsningen på ett föredömligt sätt. Jag kan varmt rekommendera henne.”

 Lisa Nilsson, Verksamhetsutvecklare Studieförbundet VuxenskolanÅTERKOPPLING FRÅN FÖRELÄSNINGSDELTAGARE:

 

"Väldigt intressant och lärorikt"

"Gav mig mer förståelse för sorg"

"Lugnt, tydligt och lätt att lyssna på"

Skaffa mer kunskap om sorg via Genuins föreläsningar och utbildningar