Sorgbearbetning

SORG


Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning. Sorg handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.


VAD ÄR SORG?

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Exempel på andra händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.


Hur sorgereaktionerna ser ut i praktiken är väldigt individuellt, samt varierar hos varje enskild person över tiden. ”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Det är inte tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden. Men de flesta av oss saknar kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?


Ensam ö i sjön
Josefin Haraldsson Certifierad handledare i sorgbearbetning
Certifierad handledare i sorgbearbetning

BLI KVITT SMÄRTAN

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt. Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa.


Genuin arbetar enligt Programmet för sorgbearbetning™ som är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning. Genom denna metod har människor i över 40 år fått hjälp med att bearbeta sin sorg.  Programmet för sorgbearbetning™ hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.
TILLFÄLLIGA LÄTTNADER

VID EN FÖRLUSTDe flesta av oss har blivit socialiserade att hantera sorgliga och smärtsamma känslor

felaktigt.


Exempel på beteenden som, om de uppträder av fel anledning, kan ha en negativ inverkan på sörjande människor:


 • Mat
 • Alkohol och psykofarmaka
 • Arbete
 • Träning
 • Shopping
 • Sex


De flesta av dessa handlingar är inte skadliga i sig själva. De kan dock bli skadliga när de görs av fel anledning. Att äta en kaka bearbetar inte den känslomässiga smärta som en förlust orsakat. Att shoppa är ingen långsiktig lösning på den smärta som ett dödsfall eller en skilsmässa orsakat. Tvärtom kan detta ha en rakt motsatt effekt.


OMGIVNINGENS REAKTIONER BOTTNAR OFTA I

OKUNSKAP OCH RÄDSLA


Vanliga reaktioner från omgivningen:

 • De vet inte vad de ska säga
 • De är rädda för den sörjandes känslor
 • De ger svårföljda råd
 • De lyssnar inte
 • De försöker byta samtalsämne
 • De vill inte tala om döden


Sammantaget bevarar detta en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det. För att inte bli helt ensam börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen kanske inte är det. På detta subtila sätt uppmuntrar omgivningen omedvetet den sörjande att agera som om deras sorg har läkt. Detta sker samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda.

AB Genuin

Copyright © Svenska Institutet för SorgbearbetningMYTER OM SORG
Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem:


 • Var inte ledsen
 • Var stark (för andras skull)
 • Sörj i ensamhet
 • Tiden läker alla sår
 • Ersätt förlusten
 • Håll dig sysselsatt

Följ:

Ledarutveckling, Personlig utveckling & Sorgbearbetning


© 2017 AB Genuin