Hem

JOSEFIN HARALDSSON PROFESSIONELL COACH GÖTEBORG

Jag hjälper dig att

må som bäst och fungera som bäst,

både som ledare och privatperson

 

#genuin #äkta #hel #fri

Det är jag, Josefin Haraldsson, som är Genuin. Jag är din ledarskapscoach och handledare i sorgbearbetning i Göteborg eller online. Jag hjälper dig att ta dig vidare som ledare och som människa, genom att skapa bestående förändring i hur du ser på dig själv, dina relationer och din bakgrund. Mina huvudsakliga specialistområden är ledarskapsutvckling, självledarskap, personlig utveckling och sorgbearbetning.  

Coach Josefin hjälper dig att utvecklas - IRL eller online

Mina tjänster som professionell coach:

Ledarskapsutveckling


Ledarskapscoaching för dig som vill utvecklas i din roll som ledare

Alla former av ledarskap börjar med dig själv. Du behöver kunna leda dig själv för att kunna leda andra. För att skickligt kunna leda dig själv behöver du vara medveten om dina egna tankar, känslor, motiv, och drivkrafter och förstår hur du som ledare påverkar och påverkas av andra. För att utvecklas som person behöver du ifrågasätta dina egna antaganden och sanningar. Du kan förändra dig själv och bara dig själv.

 

Relationer och dialog är grundbultar i den svenska ledarmodellen, vilket gör självledarskapet särskilt viktigt här. När du förankrar ditt ledarskap, och blir riktigt bekväm och trygg i dig själv, blir du tydligare i ditt ledarskap och står stadigare när det blåser. Du blir en modigare ledare, som tar bättre beslut och utökar din komfortzon. Du blir en ledare som andra vill följa. 

 "Jag tål omvärlden bättre nu. Men det beror inte på att jag fått hårdare pansar, utan för att jag är tryggare i mig själv."

Gunilla

Självledarskap


Utveckla din förmåga att leda sig själv

För att vara framgångsrik i att leda andra behöver du vara skicklig på att leda dig själv. Men även om du inte leder andra genom att vara formell ledare eller chef, har du stor nytta av att skickligt leda dig själv.

 

Självledarskap innebär att du utvecklar dig själv som person genom att ifrågasätta dina egna antaganden och sanningar. Hur påverkar du dig själv och hur påverkar andra dig? Vilka mentala hinder har du satt upp för dig själv?

 

Genom att utveckla ditt självledarskap blir du klar över dina drivkrafter, ditt syfte och vad du gör för att skapa värde (och för vem). Du utvecklar också din förmåga till att i fler situationer vara den bästa versionen av dig själv och att ta ledarskapet i ditt liv.

 ”Tack vare Josefins genuina engagemang har jag kunnat identifiera och ta till mig delar av mig själv som gör mig mer trygg i mig själv. Det kommer jag ha glädje av länge.”

Tina

Personlig utveckling


Utveckla dig själv med hjälp av en egen personlig coach

Personlig utveckling handlar om att öka sin självkännedom, där en sund självbild och mental hälsa är målet. Wikipedias engelska förklaring till Personlig utveckling lyder: ”Personlig utveckling omfattar aktiviteter som förbättrar medvetenhet och identitet, utvecklar talanger och potential, förbättrar livskvaliteten och bidrar till att förverkliga drömmar och ambitioner”

 

När du tar ansvar för din personliga utveckling tar du makten över ditt liv. Det innebär att du stärker ditt självförtroende, din självkänsla och din självbild – och därmed blir tryggare och bekvämare i dig själv. Ju mer du jobbar med din personliga utveckling desto mer vågar du vara dig själv i alla lägen.

 "Coachingprogrammet har gett mig väldigt mycket! Nu vet jag vilken hiss-knapp jag ska trycka på för att komma upp ur källaren, när jag mentalt hamnat där. Det är inte alltid jag når penthouse, översta våningen där jag är i mitt esse, men det är OK det också! Jag vågar nu ta steg till förändringar som jag inte vågat tidigare."

Linda

Sorgbearbetning


Hjälp och stöd i sorgearbetet efter olika typer av förluster

Det är normalt och naturlig att ha sorg när man drabbats av en förlust av något slag. Sorg är en känslomässig reaktion och definieras som alla de motstridiga tankar och känslor som förlusterna i våra liv väcker.

 

Ofta förknippas sorg med dödsfall, men det finns många fler typer av förluster som kan orsaka oss sorg i livet. Exempel på andra händelser är separationer, relationsproblematik, sjukdomar, övergrepp, missbruk, eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

 

Men hur gör man då när man drabbats? Ledsamt nog saknar de flesta av oss kunskap om hur man bearbetar sorg. De flesta av oss saknar också kunskap i hur vi på ett bra sätt kan bemöta och stötta sörjande människor. Ett vanligt råd är att släppa taget och gå vidare, men visst skulle vi göra det om vi bara visste hur?

 ”Skulle behövt detta för längesedan! Sakligt, konkret och metodiskt upplägg på ett väldigt bra sätt.”

Anna

Börja utvecklas med en professionell coach

- i Göteborg eller online


Så här går det till:

  1. Boka ett gratis introduktionssamtal med Josefin, genom att välja dag och tid i kalendern
  2. Under introsamtalet samtalar via video eller telefon och stämmer av om dina behov och mina erbjudanden matchar
  3. Du väljer vilket av Genuins program du vill gå
  4. Tillsammans bestämmer vi när och var programmet startar
  5. Du skriver på ett klientavtal och betalar programmet
  6. Grattis! Du har just påbörjat en spännande och garanterat utvecklande resa.
Ta spårvagnen till din personliga coach!

Professionell coach Göteborg

- nära dig som bor i Göteborg med omnejd


Göteborg är fantastiskt! Göta Älv, skärgården, fisk och skaldjur, Volvo, Liseberg och alla välrenommerade restauranger ger Göteborg dess unika karaktär som jag älskar. Jag har bott och verkat i trakten av Göteborg i hela mitt liv, och det är något som hörs så fort jag öppnar munnen.

 

Att träffas fysiskt är alltid bäst tycker jag, om det är möjligt. Du hittar Genuins mottagning i Mölnlycke, 10 min utanför Göteborg. Du tar dig enkel hit med bil (och parkerar gratis) eller med Grön Express från centrala Göteborg. Är du företagskund kommer jag gärna till dig på din arbetsplats.

Ta ditt coachsamtal online -var du än befinner dig

Personlig coach online

– coachsamtal digitalt var du än befinner dig


Om du själv inte befinner dig i trakten av Göteborg, eller om du av annan anledning inte har möjlighet att träffas för ett fysiskt möte, så erbjuder jag coaching online via videosamtal. Du sitter bekvämt hemma eller på en annan plats där du känner dig bekväm och kan prata ostört, med din dator eller surfplatta. Du slipper restid och kan genomföra coachsamtalet även om du är bortrest eller är lite krasslig – en mycket flexibel lösning är geografiska avstånd blir oväsentliga.

Coaching – vad, varför och hur?


Vilken betydelse kan en professionell coach ha för mig?

En coach är en person som hjälper dig eller din grupp att utvecklas, både professionellt och personligt. En coach hjälper dig att definiera och nå dina mål, och hjälper dig även med att utforma ditt liv så att du trivs och mår bra. Coach betyder tränare. En annan liknelse är engelskans ord för långfärdsbuss – vilket är just coach! Din coach tar dig helt enkelt från en plats till en annan. 

 

Vad är coaching?

Coachning är ett samarbete mellan klient och coach, och används för att hitta lösningar på problem med fokus på att göra det som är bra ännu bättre. Coachning är ett arbetssätt som är utformat för att motivera och inspirera människor att uppnå mer än de tror är möjligt. Coachens utgångspunkt är att du är experten i ditt liv, privatliv såväl som arbetsliv, och ställer därför frågor istället för att ge råd eller presentera lösningar.

 

Coachen kan spela en avgörande roll i att öka din förmåga att hantera förändringar, skapa ny mening och uppnå framgång. Men det är du som definierar vad framgång är för just dig!

 

Vad gör en coach?

Coachens viktigaste verktyg är att lyssna aktivt. Coachen kompletterar lyssnandet med att ställa frågor som hjälper till att lyfta fram möjligheter, peka på alternativ och på konsekvenserna av dem.

 

En coach ger inte lösningar. Det handlar inte om att styra och ge råd, utan om att samtala så att du som blir coachad hittar en lösning som passar dig i din situation.

 

En bra coach har en positiv människosyn och utgår ifrån att klienten är full av resurser. Det är du som har svaren och coachen har passande och utmanande frågor. Du får genom samspelet med coachen hjälp att klargöra sina värderingar, skaka av sig begränsande uppfattningar och föreställningar och ta ut nya riktningar. Eftersom det är du som genomför förändringen så behöver inte coachen vara specialist inom ditt område. Coachen ska vara stöttande och vägledande och jobba mot att göra sig överflödig.

 

Vilken typ av coach är rätt för mig?

Kärt barn har många namn: Ledarskapscoach, chefscoach, Excecutive Coach, livscoach, personlig coach, professionell coach. All form av coachning är i grunden samma sak: en hjälp till självhjälp med syfte att ta dig från en plats till en annan i din personliga utveckling. Det viktiga är att du hittar en coach som du får förtroende för och känner dig bekväm med.Varför ska jag anlita en coach?

Du kan med fördel ta hjälp av en coach när du vill utvecklas som person, få nya perspektiv och komma över mentala hinder som håller dig tillbaka. Du kan också få hjälp av en coach när du behöver klargöra dina egna drivkrafter, mål, värderingar och vart du är på väg.

 

Hur går det till när man jobbar med en coach?

Du träffar din coach i verkliga livet eller via videosamtal för ett coachingsamtal på drygt en timma. Det är vanligt att man behöver ett antal coachingsamtal för att gå till botten med sin fråga och få klarhet i den. Det är alltid du som blir coachad som formulerar ditt eget problem. Coachen lyssnar, ställer relevanta frågor och hjälper till att hitta alternativ.


Vad är skillnaden mellan en coach och en psykolog eller terapeut?

Att anlita en coach passar utmärkt när du har fastnat, utan att kunna finna vägen för att nå dit du vill.

En psykolog kan hjälpa dig att må bättre psykiskt om du inte mår bra. Relationen mellan psykolog och klient är i de flesta fall som mellan läkare och patient. Om du undrar om det är en coach eller psykolog/psykoterapeut du behöver kan du fråga dig själv:

Hur mår jag psykiskt?

 

Vad är skillnaden på coachning och terapi?

Psykoterapi används ofta för att hjälpa människor att återhämta sig från psykisk ohälsa, till exempel depression eller ångest. Terapeuter arbetar även ofta med specifika problem som exempelvis beroenden eller fobier. En psykoterapeut har kunskap om sjukdomar och diagnostiserar och behandlar ur ett hälsovårdsperspektiv.

 

Coaching är avsett att hjälpa dig som inte har någon pågående psykisk ohälsa att utvecklas. Coachen har vanligtvis inte någon medicinsk bakgrund, utan arbetar för att klargöra mål, identifiera hinder och beteenden som kan orsaka hinder.

 

Både coacher och terapeuter hjälper sina klienten att göra positiva förändringar i livet. Du kan ta hjälp av både en coach och en psykoterapeut parallellt för att få hjälp med olika delar av livet. Det ena utesluter inte det andra.

 

Hur vet jag att det är en professionell coach jag behöver?

Du vet att det är en coach du behöver när du känner att du inte har några direkta problem med psykisk ohälsa eller andra problematiska beteenden, men behöver utmanas i dina tankar om ett mål eller en förändring. Du behöver ett bollplank som kan ge dig nya perspektiv och hjälp med att utveckla dig själv.

Hitta ditt inre lugn hos Genuin coach i Göteborg